Vsakdo je lahko prostovoljec. S tem, ko pomaga, pridobiva nova znanja, izkušnje, spleta nova poznanstva in bogati sebe in okolico. Tudi osnovnošolski otroci s prostovoljnim delom razvijajo skrb za sočloveka, spoznavajo drugačnost in razvijajo vrednote, kot so solidarnost, pozornost in spoštovanje do sočloveka.
Prejšnji teden so bili  pri nas učenci prostovoljci pod mentorstvom Marjete Žumer z Osnovne šole Matija Čop iz Kranja. Skupaj z varovanci so ustvarjali, klepetali in kot so nam povedali, v druženju tudi uživali.

Takole pa so svoje vtise strnile učenke devetega razreda: “V torek 30.3. smo s prostovoljci obiskali VDC. 10 učenk se nas je razdelilo med skupine varovancev in so nam oni nato pokazali kaj počnejo vsak dan. Eden izmed naših sošolcev pa je hodil po skupinah in nas skupaj z varovanci tudi fotografiral. Sprva smo imeli neprijeten občutek, vendar smo se nato sprostili in komuniciriali z varovanci. Skupaj z njimi smo ustvarjali in se zabavali. Ugotovili smo, da le niso tako zelo drugačni od nas in da so na nekaterih področjih zelo dobri. Imeli smo se zelo fino in večina nas je hotela še ostati tam. Upam, da bomo še kdaj prišli.”

Leave A Comment