V sredo, 15. maja, na dan, ko obeležujemo svetovni dan družin, smo se udeležili Slavnostne podelitve certifikatov Družini prijazno podjetje (DPP). Ponosno smo prejeli osnovni certifikat, s katerim smo se tudi formalno zavezali k širjenju kulture družini prijaznega podjetja.

V okviru postopka pridobitve polnega certifikata DPP bomo implementirali naslednje ukrepe:

Ukrep 1:
Načrtovanje letnega dopusta
Ukrep 2:
Fleksibilni dnevni odmori
Ukrep 3:
Tim za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
Ukrep 4:
Uvedba »tihe ure« med delovnim časom
Ukrep 5:
Komuniciranje z zaposlenimi
Ukrep 6:
Komuniciranje z zunanjo javnostjo
Ukrep 7:
Anketa Družini prijazno podjetje
Ukrep 8:
Izobraževanje vodij na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja
Ukrep 9:
Razvoj socialnih veščin za vodilne in zaposlene
Ukrep 10:
Vključitev tematike usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja v letne razgovore
Ukrep 11:
Pozornost zaposlenim ob pomembnih dogodkih
Ukrep 12:
Otroci v organizaciji/podjetju

Zavedamo se hitrega tempa sodobnega življenja, ki dnevno zahteva energijo zaposlenih tako v službi kot doma. Usklajevanje zahtev obeh strani je stresno, kar se lahko odraža na pripadnosti, zavzetosti, zadovoljstvu, delovni uspešnosti ter nenazadnje na zdravju zaposlenih.
Zaposlenim v VDC Kranj omogočamo, da v okviru možnosti, ki jih dopušča organizacija dela, koristijo različne ukrepe za lažje usklajevanje svojih obveznosti družinskega in delovnega življenja. V certifikatu vidimo dodatno priložnost za rast in razvoj – verjamemo, da bodo imeli izbrani ukrepi kratkoročne, predvsem pa dolgoročne učinke v naši organizaciji.

Leave A Comment