V VDC Kranj se zavedamo, da je eden največjih izzivov vsakega zaposlenega usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, izziv vsakega odgovornega delodajalce pa zagotavljanje pogojev za takšno usklajevanje v največji meri.
Ponosni smo, da smo kot družbeno odgovoren delodajalec prejeli osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje« in tudi s tem pokazali, da s posluhom do zaposlenih podpiramo vrednote naše organizacije.

S strani Inštituta Ekvilib smo pridobili pozitivno oceno izvedbenega načrta, ki bo našim sodelavkam in sodelavcem omogočal še lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja.  Ukrepi, ki jih sicer v velikem delu že izvajamo, bodo dopolnjeni sooblikovali  spodbudne pogoje dela.

Verjamemo, da bo imela pridobitev certifikata tako kratkoročne, kot dolgoročne učinke. Z implementacijo ukrepov kažemo naravnanost k spremembam, inovacijam, novim načinom dela in razvoju. Uspešnost vsake organizacije pa seveda leži v rokah vseh zaposlenih, saj le skupaj lahko soustvarjamo »prijazen delovni vsakdan«.

Leave A Comment