V okviru razpisanega projekta Temeljne kompetence 2023 – 2024 je v VDC Kranj, enoti Tržič, Ljudska univerza Tržič pričela z izvajanjem projekta ZNA3 (Znanje nas aktivira). Program je za naše uporabnike brezplačen in sofinanciran s strani MVI ter Evropske unije.
Skupaj z usposobljeno učiteljico Damjano Flajnik izpeljujemo javnoveljavni program UŽU – MK (usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak). Gre za 100 – urni program, ki so ga razvili v Andragoškem centru Slovenije. Namenjen je ranljivim ciljnim skupinam. Udeleženci preko vsebin razvijajo svoje kompetence na področju osebnostnih, komunikacijskih in socialnih veščin ter veščin splošnega razumevanja.

Standardi znanj v omenjenem projektu obsegajo poslušanje, branje, pisanje, razumevanje in kritično vrednotenje določenih vsebinskih sklopov. Teme so raznolike, a se med seboj zelo prepletajo: prijateljstvo, medosebni odnosi, družina; reševanje konfliktov; pomen vrednot; pomen ekologije; slovenski prazniki; skrb za zdravje…
Ob koncu programa bodo udeleženci prejeli javnoveljavna potrdila.

Leave A Comment