Naša vsakdanja skrb za ohranjanje čistega okolja
Skrb za čisto in urejeno okolje mora postati ena najpomembnejših nalog vsakega od nas. Velik poudarek temu namenjamo tudi v Varstveno delovnem centru Kranj skozi vsebine, ki so povezane z osveščanjem uporabnikov o varovanju okolja, učenjem odgovornega ravnanja do narave ter pridobivanjem izkušnje, da je tudi naš prispevek zelo pomemben.
Naše delavnice in skupni prostori so opremljeni s koši za ločevanje odpadkov, ki jih seveda tudi vsakodnevno odlagamo v za to namenjene zabojnike. Nekatere materiale odnesemo na ekološki otok. Odpadke, ki jih ne ločujemo v enotah, redno odvažamo v zbirne centre, kjer jih ustrezno razporedimo po kontejnerjih. Skrbimo za manjšo porabo pitne vode.

V segmentu zaposlitve pod posebnimi pogoji, skozi ustvarjanje lastnih izdelkov, uporabljamo materiale, kot so glina, papir in steklo. Nekateri naši izdelki so narejeni iz odpadnega materiala. Za ustvarjanje unikatnih dekorativnih izdelkov uporabimo naplavljen les, kamnine in tudi zavržene ter neuporabne predmete. Nekatere od teh z ustvarjalnostjo pretvorimo v ponovno uporabo ali v dekorativni izdelek.
Ob sodelovanju v študijskem krožku z naslovom »Okolje in jaz«, ki je potekal to poletje, smo se zavedali, da nam zaznavanje in učenje reševanja problemov s področja ekologije ter razvijanje občutljivosti in kritičnega odnosa do ravnanja v okolju, ni neznana tema. Skozi to vsebino smo se seveda naučili veliko novega. Tudi to, kako dolgo traja, da v naravi razpadejo nekateri materiali. Spoznali pa smo kar nekaj idej, kako skrb za okolje lahko še povečamo.
V okviru krožka smo okrasili nakupovalne vrečke, ki jih bomo kar nekaj časa uporabljali in se s tem izognili uporabi plastičnih nakupovalnih vrečk, ki kot smeti obremenjujejo naravo. Uporabili smo okrasni material, ki smo ga sami izdelali ali pa smo stare stvari ponovno uporabili.

Študijski krožek smo udeleženci zaključili z ogledom Arboretuma v Volčjem potoku…

…v doživljanju in uživanju najlepših daril, ki nam jih poklanja narave.

Moj doprinos k čistemu okolju
MARTINA: »Cigaretni ogorki razpadajo deset let, steklo pa še dlje. Onesnažujejo tudi izpušni plini od avtomobilov. Pomembno je, da ločujemo odpadke.«
MIRAN: »Industrija onesnažuje vode.«
SANDRA: »Če peremo perilo ob vikendih, je elektrika cenejša.«
MATJAŽ Ž: »Pomembni so zabojniki za ločevanje odpadkov.«
MOJCA O: »Ločujemo steklo, embalažo, papir, baterije, tekstil, elektro naprave, biološke odpadke.«
MOJCA D: »Varčujemo z vodo.«
LUKA: »Ločujemo odpadke.«
MARTINA: »Odpeljemo odpadke na deponijo.«
TONE: »Smeti mečemo v koš.«
ALEŠ: »Če smo na izletu v gozdu, ali kje, kjer ni koša, nesemo smeti s seboj in jih kasneje odvržemo v koš.«
MARTINA: »Ne odmetavamo smeti iz avta.«
MARTINA: »Stvari shranjujemo tako, da se ne uničijo. Na primer zaradi vlage.«
MOJCA O: »Skuhamo primerne količine hrane, da hrane ne zavržemo.«
MATJAŽ: »Čistilne akcije. Čiščenje odpadkov iz narave. Ločevanje odpadkov.«
MIRAN: »Na grobove položimo kamenčke z narisano svečko, namesto svečk.«
SANDRA: »Do konca ponosimo oblačila in obutev.«

Leave A Comment