Ljudska univerza Tržič nam je prijazno ponudila sodelovanje v enem izmed svojih programov – Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak. Program je namenjen odraslim osebam s posebnimi potrebami, glavni namen programa pa je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, kar udeležencem omogoča lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost, vključevanje v različne družbene dejavnosti ter dvig samozavesti in posledično kakovosti življenja.
Program je potekal v prostorih VDC v enoti Kranj, v obliki projektnega učenja, enkrat tedensko, v skupnem obsegu 120 ur.
Po uspešnem zaključku programa je direktorica Ljudske univerze Tržič, mag. Metka Knific, vsem udeležencem podelila  potrdila o zaključenem javno veljavnem,  verificiranem programu.

Ob tej priložnosti je direktorica VDC Kranj Mirjana Česen po naših prostorih popeljala mag. Metko Knific in obe mentorici programa, Natalijo Brumen in Tatjano Brank Pečko ter jim  predstavila pestre vsebine naše  dejavnosti ter  proces izdelave  lastnega programa in kooperantskih izdelkov.

Leave A Comment