Uvodoma smo prisluhnili uporabnikom, ki so zaigrali na Orffo-ve inštrumente Aura Lee in božično Ko sveti vsi. Mentorica ga. Barbara Sirc  nadgrajuje njihovo znanje enkrat tedensko skozi celo leto v okviru vsebin za dvig kakovosti življenja.

Svojo prisotnost na prireditvi nam je najavil župan Mestne občine Kranj gospod Mohor Bogataj, vendar je na žalost zbolel. Veseli nas, da smo v naši sredini gostili predstavnici MOK, podžupanjo gospo Nado Mihajlovič in gospo Nado Bogataj, med gosti pa smo pozdravili tudi predsednico Sveta zavoda ga. Branko Perne, predsednika Sveta staršev g. Milana Hafnar in dobrotnika izpod Blegoša, umetnika Petra Jovanovič.

Kulturni program so nam popestrili tudi učenci Glasbene šole Kranj. Skupaj z mentorico gospo Tatjano Repovž so nam pripravili tri glasbene točke.
Sledil je že težko pričakovan trenutek. Trenutek predstavitve pesniških zbirk Jane Tavčar in Robija Markič. Prizadevanja našega  Varstveno delovnega centra Kranj so usmerjena tudi  v ustvarjanje novih priložnosti.  Nekatere so povsem običajne, lahko dosegljive ali celo samoumevne, nekatere pa predstavljajo priložnost za samouresničitev. Jana in Robi te priložnosti iščeta skozi svoje pesniško izražanje, katerega krona je izdaja lastne pesniške zbirke.
Jana je svojo prvo pesem napisala, ko je bila stara dvajset let. Od takrat piše, ko začuti navdih. Skozi pesmi izraža svoja doživljanja, razkriva svoja čustva in povezanost s svojo družino. Veliko jih je posvetila staršema, posebej ob njunih osebnih praznikih. Rada piše o naravi, letnih časih, sreči in pa seveda o ljubezni, ki je navdih mnogim poetom. Za dobra dejanja ljudi in drobne pozornosti, ki so ji poklonjene v življenju, se rada zahvali s pesmijo. V eni izmed svojih pesmi pa pravi, da se lahko zahvališ tudi z nasmehom.
Jano je skozi prebrano pesem predstavil uporabnik Nejko Perko, ki poleg ljubezni do narave in zelišč goji tudi ljubezen do poezije.
Robi piše pesmi vselej in povsod, za vse priložnosti in vsa razpoloženja. Najraje piše o življenju in ljubezni. Sam rad pove, da mu pisanje pesmi pomeni sprostitev, veselje in zabavo, rad in veliko razmišlja o življenju in svoja razmišljanja najrajši ubesedi v svojih pesmih. Pesniški talent in svojstven način izražanja je odkril pri dobrih dvajsetih letih, pri tem pa ga je spodbujala predvsem njegova družina in prijatelji. Njegove pesmi sedaj nastajajo v novem okolju – naši bivalni enoti .
Andreja Pavlin v Robijevem življenju zaseda pomembno mesto. Zna mu ponuditi podporo in spodbudo, hkrati pa je njegov navdih. Prebrala nam je Robijevo pesem z naslovom Črno al belo.

Direktorica je čestitala Jani in Robiju in vsakemu podarila izvod njune pesniške zbirke in šopek rož, o svojem delu pa sta spregovorila tudi avtorja sama.
Gre za prvo tovrstno izdajo tako za avtorja, kot tudi za naš Varstveno delovni center. Pesniški zbirki sta izdani v nakladi 200 izvodov, katere bomo našim gostom poklonili ob posebnih priložnostih,  142 uporabnikom vseh šestih enot pa ob letošnjem novem letu. Pesniški zbirki bomo poklonili tudi  županom vseh 13 občin katerih občani so vsakodnevno vključeni v našo  socialno varstveno storitev.

Iskreno verjamemo da nam bo v prihajajočih prazničnih dneh le te polepšalo tudi prebiranje Robijevih in Janinih pesmi.
V čast nam je, da naš zavod v svojem poslanstvu  skozi vse izvajane vsebine v središče postavlja posameznika in njegovo individualnost s tem pa lahko skupaj z njim deli tudi tako pomembne življenjske trenutke.

Leave A Comment