Leto 2011 je mednarodno leto gozdov in v VDC Kranj smo letošnje aktivnosti v veliki meri načrtovali in posvetili ekologiji, spoznavanju, razumevanju in občutenju narave, povezanosti med naravo in človekom in odnosom med živimi bitji.
V Škofji Loki smo se srečali na temo Drevesa – mostovi med nebom in zemljo, ki dobro sledi rdeči niti naših letošnjih dejavnosti. Srečanje je vodila Mira Grahek, pedagoginja in bibliotekarka iz Novega Mesta.

Verzi slovenskih in tujih pesnikov, literarni odlomki in strokovne ugotovitve so nam približale ta »največja živa bitja«, ki so ob projekciji na platnu zaživela. Mira Grahek nam je predstavila zdravilno moč dreves, praktično uporabnost, njihov življenjski cikel ter večno prepletanje življenja in smrti oziroma pomen razvoja, kot osnovnega življenjskega smisla. Želela nas je navdušiti, da bi se pogosteje odpravili v gozd, park ali na vrt.
Projekciji je sledil sprehod in praktične naloge v parku v neposredni bližini naše enote v Škofji Loki. V parku smo označili šest dreves s številkami in se razdelili v več skupin.

Vsaka skupina je imela svojo nalogo. Merili smo višino in debelino dreves, z voščenimi barvicami prebarvali list papirja in tako napravili odtise lubja, zbrali liste, plodove in naredili odtise listov vseh šestih dreves. Ena od skupin je v bližini dreves poiskala skrita sporočila, v katerih so bile napisane kratke predstavitve posameznega drevesa. Njihova naloga je bila drevesa prepoznati. Poiskali smo bor, bukev, javor, smreko, gaber in lipo. Naloge so bile zanimive, zabavne, hkrati pa so prinašale veliko informacij.

V park v neposredni bližini VDC-ja pogosto zahajamo. Ob tej predstavitvi smo ga, presenečeni nad raznolikostjo dreves v njem, doživeli še na drugačen način.

Leave A Comment