Atletske igre Varstveno delovnega centra Kranj bodo ob 10. letnici samostojnega delovanja poudarjale našo usmerjenost v množično športno udejstvovanje in v zdrav način življenja. Letos bodo naše igre izvedene v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije v okviru projekta Mini olimpijada, kateri poudarja iste vrednote. Vabilo.

Leave A Comment