V tem mesecu lahko v naši hiši zaznate in začutite novoletno vzdušje, pa ne skozi zabave, temveč skozi delovno vnemo, ki veje iz slehernega varovanca in zaposlenega. Ponosni smo, da naše izdelke, zlasti iz gline in voščilnični program, pozna tako širok krog ljudi po celotni Sloveniji. To nam daje veliko priznanje, hkrati pa tudi veliko obvezo, saj bi ta široki krog ljudi z našimi kakovostnimi in uporabnimi izdelki rad obdaril in razveselil tudi druge. VDC Kranj je v preteklih letih veliko pozornosti namenil razvoju tehnološkega procesa, katerega je tudi z izdelavo ustreznih pripomočkov povsem približal varovancem. Delo je eden od najpomembnejših segmentov v človekovem življenju. V naši družbi delo bistveno zapolnjuje vsakdanjik posameznika, ko vstopi v dobo odraslih. Odrasle so tudi osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju – varovanci VDC Kranj in tudi njim delo predstavlja način uveljavljanja in potrjevanja kot enakopravnih članov družbe. VDC Kranj v segmentu dela pod posebnimi pogoji izvaja socialnovarstveno storitev na tak način, da varovanci skozi prilagojen in voden delovni proces lahko zadovoljijo sklop potreb po potrditvi. Z načrtovanim projektnim delom, visoko stopnjo motivacije in stalnim vzpodbujanjem, zagotavljanjem možnosti za ustvarjanje varovancem s strani zaposlenih, je moč doseči visoko zastavljene cilje. Zaposleni morajo ves čas pozorno spremljati slehernega varovanca, slediti njegovo motivacijo in usposabljanje, pridobivanje samozavesti in varovanca prepričevati v njegove lastne sposobnosti. Celotno načrtovanje pa mora nujno temeljiti na strokovni in realni oceni možnosti posameznika. Projektni tim zaposlenih je proces izdelave lastnega izdelka v celoti razgradil v podprocese, katerega faze so uspeli osvojiti vsi varovanci, ne glede na stopnjo svojih sposobnosti.

Leave A Comment